Bir çeşit inkübatör (embriyonun gelişimi için anne adayının iç ortamını taklit edecek yapıda dizayn edilmiş alet) olup embriyoların dış ortama çıkarılmadan transfer dönemine kadar sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar.
Döllenmiş olan yumurta embriyoskopta gaz ve sıcaklık açısından optimal şartların sağlandığı özel bölmelere yerleştirilir. Cihaz içindeki özel kameralarla belli aralıklarla embriyonun fotoğrafı çekilir, 7/24 kaydedilir.Cihaza bağlı bir bilgisayar tarafından veriler işlenir. Bu şekilde cihaz ekranından izlenen embriyonun bölünme geçmişi hakkında detaylı bilgi elde edilerek normal yapıya en uygun gelişim gösteren embriyonun seçilip anne rahmine yerleştirilmesi ve yüksek gebelik oranlarının elde edilmesi sağlanır.

Normal şartlarda döllenme ve embriyo bölünmelerinin değerlendirilebilmesi için embriyoların kısa süreliğine de olsa inkübatörlerden çıkarılarak mikroskop altında değerlendirilip tekrar inkübatörlere yerleştirilmesi gerekir. Bu kısa ortam değişikliğinin ve dış ortam şartlarının embriyo açısından olumsuzluk teşkil etmesinin önüne geçmek ve embriyo gelişimi hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmek açısından embriyoskop sistemi geliştirilmiştir. Bu şekilde daha yüksek gebelik oranları hedeflenmektedir.

Embriyoskop ile;

  • Hastanın sahip olduğu bütün embriyoların bölünme geçmişi hakkında bilgi sahibi olunur.
  • Transfer edilecek embriyo seçilirken embriyonun o ana kadarki gelişim süreci değerlendirilebilir.
  • Embriyonun dış ortam şartlarına maruz kalması engellenir.
  • Özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı yaşayan çiftlerde gebelik başarısının arttırılması hedeflenir.