Testiküler Sperm Ekstraksiyonu (TESE)/ Mikro TESE TESE cerrahi işlemle testisten sperm bulma işlemidir. Herhangi bi doğumsal ya da edinsel nedenle semen örneğinde sperm bulunmayan kişilerden sperm bulmak için yapılır. Testis üzerine kesi yapılarak doku örneği alınır.

Azoosperm (yani semende hiç sperm bulunmayan) kişilerde mevcut olan sorun tıbbi yada cerrahi olarak çözülemiyor ve çifte tüp bebek tedavisi planlanıyorsa işlemde gerekli olan sperm tese ile bulunmaya çalışılır.

Mikro TESE ile TESE arasındaki fark mikro TESE işleminin mikroskop altında yapılıyor olmasıdır. Üroloji doktoru mikroskop altında büyütme ile tubul denilen sperm üretim merkezlerini daha kolayca ayırt edebilir. Böylelikle hem sperm bulma şansı artmış olur hem de daha küçük miktarlarda doku alınarak geride kalan testis dokusundaki zarar minimuma indirilmiş olur.

TESE nasıl yapılır?

İşlem lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. Testise kesi yapılarak doku örneği alınır.Kısa süreli bir işlemdir ve işlem sonrası hastanede yatış gerektirmez. Kısa süreli dinlenme çoğu kez yeterlidir.

TESE işleminde alınan parçalar mikroskop altında embriyolog tarafından değerlendirilerek ve gerekirse ek işlemlere tabii tutularak dokuda sperm olup olmadığı değerlendirilir. Bazı Y kromozomunda büyük parça kopmaları (Y mikrodelesyonu) ve sertoli cell only gibi sperm üretiminin olmadığı ya da ciddi olarak etkilendiği durumlar dışında TESE’de sperm bulma oranı yüksektir.

TESE riskleri nelerdir?

TESE güvenilir ve uzun yıllardır yapılan cerrahi bir işlem olup işleme bağlı ciddi bir risk sözkonusu değildir. Ancak cerrahi’ye bağlı olarak aşağıdaki durumlar gözlenebilir:

*Ağrı

*Kanama

*Testis cildinde morarma

*Testiste ağrılı kan birikmesi, şişlik (hematom)

*Özellikle uygunsuz şartlarda fazla sayıda yapılan TESE işlemlerine bağlı kalan testis dokusunda zayıflama olması

TESE işlemi birden fazla kez yapılabilir mi?

Üroloji doktoru muayene ve laboratuar sonuçlarına göre TESE işlemini birden fazla kez yapabilir. İki TESE arasında önerilen bekleme süresi genellikle 6 aydır.

TESE’ye alternatif sperm bulma teknikleri var mıdır ?

Testiste sperm üretiminin normal olduğu ancak doğumsal ya da edinsel olarak spermin meni içerisinde dışarıya atılmasını sağlayan kanallarda sorun olduğu durumlarda iğneyle sperm bulunabilir.

TESA (Testiküler Sperm Aspirasyonu): Testisten iğneyle sperm alınması işlemi.

PESA( Perkütan Epididimal Sperm Aspirasyonu): Epididim denilen sperm taşıyıcı kanaldan iğneyle sperm alınması işlemi.

TESA ve PESA yönteminde TESE’ye göre daha az cerrahi girişim gerekir. İşlem sonrası dikiş vb konulması genellikle gerekmez. Kanama riski bu yöntemlerde de sözkonusu olabilir.

Merkezimiz tüp bebek konusunda deneyimli üroloji doktoruyla beraber gerekli olan hastalarımıza TESE /TESA/PESA işlemini başarıyla uygulamaktadır.